Timpul pentru Belle Tour

 


 

Avizier

Inscrierea in inv.primar
Posturi vacante
Erasmus 2022
Comitetul parintilor
Cadre didactice
Diverse


 
 
 
 

Inscrierea in invatamantul primar

  

ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR CARE DORESC ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

_____________________________________________________________________  

PROGRAMĂRILE SE VOR FACE ON-LINE

AICI

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2022

_____________________________________________________________________ 

 ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

ÎN ANUL ŞCOLAR  2022-2023


- CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (disponibilă din data de 11.04.2022)

- 3 FOTOCOPII CERTIFICAT NAŞTERE COPIL+ CERTIFICAT NAŞTERE COPIL ORIGINAL 

- FOTOCOPIE ACT DE IDENTITATE PĂRINTE/TUTORE LEGAL + ACT DE IDENTITATE PARINTE / TUTORE LEGAL ORIGINAL.

   PĂRINȚII DIVORȚAȚI DEPUN LA ÎNSCRIERE ȘI HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ DIN CARE SĂ REZULTE MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI UNDE A FOST STABILITĂ LOCUINȚA MINORULUI+ ACORDUL SCRIS AL CELUILALT PĂRINTE PRIVIND ÎNSCRIEREA- ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU VACCINARILE LA ZI

- COPIE A DOCUMENTULUI CARE ATESTĂ DEZVOLTAREA CORESPUNZĂTOARE PENTRU PARCURGEREA CLASEI PREGĂTITOARE (acolo unde este cazul)

- ALTE DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE / SPECIFICE (acolo unde este cazul)

_____________________________________________________________________  

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA COPIILOR

ÎN CLASA PREGĂTITOARE - an școlar 2022-2023


I. CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII:

1. Delimitarea circumscriptiei: Strada Dosoftei – (doar imobilele cu nr. impare)- C-lea Radnei (cuprinde podul de la Micălaca –nu avem imobile)- B-dul Iuliu Maniu – (imobilele cu nr. impare, blocurile A,B,C,D,E,F, P1, P2, P3, P4)- Piata Drapelului- P-ța Caius Iacob) – Piata Gării- Linia de cale ferată Arad-Deva

2. Străzi din interiorul circumscriptiei: Piața Ac. Caius Iacob, Strada Bihorului, Strada Plugarilor, Strada Onisifor Ghibu, Strada Neculce, Strada Partizanilor, Strada Mărțișor, Strada Ineului (Ioan Alexandru)- de la coltul cu Liceul “ Iuliu Maniu ” înspre calea ferată , Strada Robănești, Strada Revolutiei doar de la Podgoria înspre Piața Gării (NR. 1 la 20)


II. 4 CLASE PREGĂTITOARE = 88 LOCURI

- Clasa PREGĂTITOARE A (Limba engleză)

- Clasa PREGĂTITOARE B ( Limba engleză)

- Clasa PREGĂTITOARE C (Limba engleză/Înot )

- Clasa PREGĂTITOARE D (Limba engleză)

_____________________________________________________________________  

CRITERII DE DEPARTAJARE A COPIILOR ŞI ACTELE NECESARE


CRITERIILE SE APLICĂ ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL CERERILOR DE ÎNSCRIERE A PĂRINŢILOR DIN AFARA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI RĂMASE LIBERE 


CRITERII GENERALE:

- Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

- Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o/un casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi

- Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte

- Existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă


CRITERII SPECIFICE:

- Bunicii au domiciliul în circumscripţie

- Se depun  la şcoală următoarele :   

          - copie a Cărţii de identitate a unuia dintre bunici   

          - copie a Certificatului de naştere a părintelui   

          - copie a Certificatului de căsătorie (daca e cazul)

- Ambii părinţi au locul de muncă în zona de circumscripţie şcolară

- Ambii părinţii depun la şcoală documente care să dovedească că sediul firmei unde aceştia lucrează face parte din  zona de circumscripţie şcolară

- Unul dintre părinţi are locul de muncă în zona de circumscripţie şcolară

- Părintele depune la şcoală un document care să dovedească că sediul firmei unde acesta lucrează face parte din  zona de circumscripţie şcolară


Criteriile specifice de departajare se aplică succesiv, în ordinea în care sunt menţionate mai sus.

_____________________________________________________________________  

 INFORMAȚII


1.Vă facem cunoscut că la adresa http://www.isjarad.ro/ISJARAD/inscriere_primar.html se găsesc informaţii cu privire la:

- ORDIN nr. 3445 din 23 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 şi a Calendarului înscrierii 

- Circumscripții școlare - municipiul Arad 2022

- Plan de școlarizare - Clasa Pregătitoare - anul școlar 2022-2023

- Precizări amânare înscriere în învățământul primar

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar 


ÎN PERIOADA 28.03.2022-10.06.2022ÎN INTERVALUL ORAR 8,00-16,00DE LUNI PANA VINERI ESTE DISPONIBIL: TELVERDE ISJ ARAD - 0 800 816 257

_____________________________________________________________________  

 

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA REALIZAREA EVALUĂRII NIVELULUI DE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR CARE SE VOR ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023
ÎN BAZA ORDINULUI nr. 3445/23.03.2022

 

1.CATEGORIILE DE COPII CARE TREBUIE EVALUAŢI DE CĂTRE CJRAE :

- COPIII CARE ÎMPLINESC 6 ANI ÎNTRE 1 SEPTEMBRIE 2022 ŞI 31 DECEMBRIE 2022 ŞI:

          - NU AU FRECVENTAT GRADINITA

          - CARE S-AU ÎNTORS DIN STRAINATATE

2. COPIII CARE ÎMPLINESC 6 ANI ÎNTRE 1 SEPTEMBRIE 2022 ŞI 31 DECEMBRIE 2022 ȘI AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA NU VOR FI EVALUATI DE  CJRAE DAR, VOR DEPUNE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE O RECOMANDARE DE ÎNSCRIERE DIN PARTEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR FRECVENTATĂ DE COPII.

_____________________________________________________________________ 

ISJ Arad:

Repartizarea elevilor la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2022-2023,

după finalizarea procesului de înscriere 

AICI

_____________________________________________________________________ 

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE

 

PĂRINŢII CARE DORESC ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 LA LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD VOR DEPUNE DOSARUL CU DOCUMENTEÎN PERIOADA 11.04.2022-10.05.2022 DUPA CUM URMEAZA:

 LUNI, MIERCURI, JOI, VINERI - ÎNTRE ORELE 9:00-16:00

 MARŢI -  ÎNTRE ORELE 12:00-18:00

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE RESPECTIV VALIDAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE SE VA FACE PE BAZA DE PROGRAMARE.PROGRAMĂRILE SE VOR FACE ON-LINE

AICI

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2022 

_____________________________________________________________________  


 
lniarad.ro.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design & Hosting by Activ.NET
[ Acasa ] [ Despre noi ] [ Oferta educationala ] [ Resurse umane ] [ Galerie Foto ] [ Activitati diverse ] [ Informatii ] [ Contact ]